Dezenfeksiyon

Açık - Kapalı Alanlarda

Sektörlere göre dezenfektan kullanım yerleri: Açık - kapalı alanlar,

Okul, kreş, iş merkezleri, çarşı vb alanlar,

Toplu kullanım alanları,

Medikal Sektörlerde

Kritik alanların yer ve yüzey dezenfeksiyonu,

Laboratuar ve cerrahi malzemelerin dezenfeksiyonu,

Endoskopi cihazlarının dezenfeksiyonu,

Gıda sektörü

Yer, yüzey ve duvar dezenfeksiyonu,

Gıda hazırlama makinelerinin dezenfeksiyonu,           

Gıda tankları temizliği,

Ziraat Endüstrisinde 

Damlama sistemlerinde yosunlara karşı dezenkfeksiyon, 

Konteynerlerin dezenfeksiyonu, 

Ekipmanların, sera örtülerinin, taşıma kasalarının dezenfeksiyonu,

Boru sisteminde biyofilm temizliği,

Depoların yer, yüzey ve duvarlarının dezenfeksiyonu,

Hayvancılık Sektöründe

Hayvan barınaklarının, nakil vasıtalarının, kullanılan ekipmanların ve diğer malzemelerin dezenfeksiyonu,

Sağımhanelerin ve sağım makinelerinin dezenfeksiyonu,

Hayvancılık sektöründe kullanılan kullanım sularının ve yüzey dezenfeksiyonu Boru hatlarındaki yosunların giderilmesi ,

Diğer Sektörlerde

Süs ve yüzme havuzlarının dezenfeksiyonu,

Biyofilm ve lejyonella mücadelesi ,

Şişe ve damacanaların dezenfeksiyonu ,

Su depolarının dezenfeksiyonu ,

Filtrelerin, dolum makinelerinin dezenfeksiyonu,