Fumigasyon Nedir?

İthalatın ve ihracatın çok büyük önem kazandığı günümüzde depolanmış olan tarımsal ürünlerin belli başlı zararlılardan korunması ve bunlarla mücadele konusunda yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

 Tercih Edilme Nedenleri :

  • Ürüne direkt olarak tatbik edilmesi ve difüzyon yüksekliği nedeniyle üründe uç noktalara nüfuz edebilme ve homojen dağılma imkanı sağlaması,
  • Gıda maddelerindeki kalıntı ve koku oranının yasal tolerans içinde bulunması,
  • Kısa sürede büyük miktarda ürüne uygulanabilme olanağı sağlaması,
  • Diğer mücadele yöntemlerine oranla daha az masraf ve daha az iş gücü gerektirmesi,
  • Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerinde etkili olması gibi özellikleri yönünden tercih edilmektedir.